16 jul 2016

Eiendomsskatt i Oslo

Informasjon om eiendomsskatten

Noen eiere i borettslaget vil få eiendomsskatt. Disse vil motta skatteseddel direkte. For mer informasjon, se denne PDF (også hengt opp i oppgangene) og ytterligere informasjon på OBOS sine hjemmesider: https://www.obos.no/om-obos/nyheter/na-kommer-eiendomsskatten-i-oslo/sporsmal-og-svar-om-eiendomsskatten-i-oslo