Renteendring

Renteendring fra 06.11.15

Renteendring felleslån

Ny nominell sats er 2,4 %. Effektiv rente 2,43 %. Endringen gjelder fra 06.11.15.

Styret