20 apr 2017

Beboerinfo april 2017

Styret inviterer til dugnad 25. april kl. 18.

Styret vil herved invitere til dugnad. Det er et viktig bidrag for å unngå økning av husleiekostnadene.

Tudspunkt for dugnad blir:

  • Tirsdag 25. april fra kl. 18

Styrets medlemmer utfører en del praktiske oppgaver i det daglige siden borettslaget ikke har vaktmestertjenester utover gressklipping, renhold i oppganger og snømåking/strøing. Foruten ordinære vedlikeholdsoppgaver innendørs, har styret i vår startet med å fjerne singel fra gangveiene etter vinterens strøing. Det gjenstår noe av dette arbeidet på gangveier og plener. Singelen havner ofte ute på gresset ved siden av gangveiene.

Styret vil også minne om at brennbart materiale og andre gjenstander ikke skal plasseres i fellesarealer (oppganger og garasje).