29 apr 2018

Beboerinfo april 2018

Bil med på dugnad!

Invitasjon til dugnad

Torsdag 3. mai kl. 17.30 arrangeres det dugnad i borettslaget. Styret oppfordrer alle til å møte opp, og være med på å holde borettslaget trivelig og ryddig.

Container for kasting av avfall

Fra fredag 3. til søndag 5. mai har styret leid en container som settes på gjesteparkeringsplassen. Denne kan benyttes til å bli kvitt blandet avfall for beboerne, og er en god anledning til å få kastet ting man ikke trenger. En del ting kan ikke kastes i containeren, blant eletrisk avfall og spesialavfall. Se komplett liste her.

Vi benytter også anledningen til å minne om at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander utover dekk i garasjen.

 

 Møt opp på dugnad torsdag kl. 17.30 og bidra til et hyggelig bomiljø i borettslaget!