28 jan 2018

Beboerinfo desember 2017

Ladeløsning for elbil        

Styret har bestilt installasjon av ladeinfrastruktur i garasjen. Det er foreløpig ikke avtalt oppstartdato for dette arbeidet. Mer informasjon om bestilling av ladepunkter kommer i eget skriv.

Søppelhåndtering

Styret og beboerne i Ullernchausséen 120(eneboligene med samme innkjørsel som Ullern Park) opplever at beboere fra vårt borettslag bruker deres søppelkasser. Resultatet er at disse blir fulle og ikke kan lukkes, i tilknytning til dette er det også observert rotter i området. Søppelkassene som står utendørs hos 120 er kun beregnet for beboerne i disse husene og skal ikke benyttes av beboere i Ullern Park borettslag. Våre søppelkasser er plassert i søppelrommet rett innenfor garasjeporten.

Søppel fra Ullern Park borettslag skal kun kastes i våre søppeldunker i søppelrommet i garasjen.

Nå som vi nærmer oss jul, kan vi også informere om at Oslo kommune henter juletrær etter nyttår. Se nærmeste hentested på https://juletreoslo.no/.

Gjenstander i Fellesarealene

Styret vil nok en gang minne om at fellesarealene ikke skal benyttes til oppbevaring av personlige eiendeler. Ryddige fellesarealer er viktig for alles trivsel og for brannsikkerheten. Vi vil også minne om at det på garasjeplassen ikke er en lagringsplass. Eiendeler utover bil og dekk skal oppbevares i egen bod eller leilighet.

Bruk av gjesteparkering

Styret vil minne om at gjesteparkeringen kun er for besøkende til borettslaget. Beboere må benytte sin egen plass i garasjen. Det er et begrenset antall gjesteplasser, og beboere som parkerer ute gjør at besøkende må finne plass andre steder.

Rens av ventilasjon

Tidligere i år ble det utført rens av ventilasjonen fra hver enkelt leilighet. I enkelte leiligheter ble dette av ulike årsaker ikke utført. Firmaet som utførte jobben er blitt bedt om å komme tilbake for å gjøre dette i de leilighetene dette gjelder. Berørte beboere vil bli kontaktet av Moe Ventilasjon.

 

Til slutt vil vi ønske alle beboere en god jul og et godt nytt år!