Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 6 jul 2012

Beboerinfo juli 2012

BEBOERINFO Juli – 2012

Felles avkjørsel Ullern park borettslag og Sameiet Ullernchausseen 120

Det vises til tidligere infoskriv vedrørende felles avkjørsel for eiendommene.

Prøveperiode med testing av nytt kjøremønster er planlagt å starte opp i uke 28.

Følgende tiltak vil bli foretatt i prøveperioden:

•En provisorisk sperring vil bli satt opp på UPB sin eksisterende avkjørsel.

•Ytterste del av gjerdet (2 stolper) og 6-7 busker mellom eiendommene vil bli fjernet.

•En del av asfalten på området vil bli midlertidig fjernet og området vil bli planert.

Dersom denne løsningen viser seg ikke å være tilfredsstillende for trafikken inn og ut på begge eiendommene, vil det måtte inngås en ny avtale og søknad om endret utkjørsel må sendes kommunen for godkjenning.

Ansvarlig utbygger for Ullernchausseen 120 tar alle kostnader.

Styret