Beboerinfo juni 2012

BEBOERINFO Juni – 2012

Felles avkjørsel Ullern park borettslag og Sameiet Ullernchausseen 120

Ved inngåelse av makeskifteavtale mellom UPB og ansvarlig utbygger for Ullernchausseen 120, var felles avkjørsel fra eiendommene i hovedsak begrunnelsen for makeskiftet. Som alle kan se, er det per i dag to avkjørsler, den nye som er godkjent og tinglyst som felles avkjørsel (på U120 sin side) - samt den opprinnelige som i sin tid ble godkjent for UPB.

Før endelig ferdigstillelse av avkjørsel og området innenfor, vil det bli en prøveperiode med testing av kjøremønster på den avtalte og tinglyste løsningen. Prøveperioden er planlagt å være mellom 7. og 15. juni 2012.

Følgende tiltak vil bli foretatt i prøveperioden:

En provisorisk sperring vil bli satt opp på UPB sin eksisterende avkjørsel.

Ytterste del av gjerdet (2 stolper) og 6-7 busker mellom eiendommene vil bli fjernet.

En del av asfalten på området vil bli midlertidig fjernet og området vil bli planert.

Dersom denne løsningen viser seg ikke å være tilfredsstillende for trafikken inn og ut på begge eiendommene, vil det måtte inngås en ny avtale og søknad om endret utkjørsel må sendes kommunen for godkjenning.

Ansvarlig utbygger for Ullernchausseen 120 tar alle kostnader.

Styret

BEBOERINFO Mai - 2012

BRANNVARSLINGSANLEGGET - PÅMINNELSE

Brannvarslingsanlegget i Ullern Park borettslag er et sentralanlegg hvor alle leiligheter er tilknyttet. Branntavlen som betjenes når brannalarmen utløses, står i C-blokka – Ullernchausséen 116 A.

Alle beboerne er ansvarlige for å sette seg inn i rutinene for å kunne betjene alarmsentralen da denne ikke er tilknyttet annen alarmsentral eller vaktmestertjeneste. Brosjyren som viser hvordan rutinen er når brannalarmen utløses, er plassert i skapet og må ikke fjernes.

Når brannalarmen utløses, må den som først kommer til branntavlen stoppe alarmen for så å sjekke ut hvilken leilighet det er feilmelding på. Leiligheten som fremkommer i displayet må oppsøkes for å sjekke ut om det er brann eller om det er røyk/stekeos/damp som er årsaken til at alarmen er blitt utløst. Dersom man er klar over at man har forårsaket utløsing av alarmen, bør man straks gå til C-blokka.

Eier/beboer må ikke demontere røykvarsler, da dette medfører feil på hele anlegget. Eventuelle omkostninger i forbindelse med sistnevnte feilsituasjoner, vil bli belastet den enkelte andelseier/beboer.

KOPI av brannvarslingsrutinen er trykket på baksiden av dette skriv.

SNUPLASS MELLOM C- OG D-BLOKKA

Minner om at snuplassen mellom C- og D-blokka kun skal benyttes som snuplass og ikke til parkering eller vareleveranser. Alle beboerne oppfordres til å henvise besøkende til parkeringsplassene ved innkjørselen til garasjen.

Nettsiden Ullernpark.no

Nettsiden vil en tid fremover være under omlegging. Henvendelser til styret kan inntil videre sendes til følgende epostadresser:

Styreleder: Kirsten Lønning kil@norad.no

Styremedlem: Liv Bagstevold livbag@c2i.net

Styremedlem: Aud Hansen phanse42@online.no

Styremedlem: Beata Jevne beataalena.jevne@dnb.no

Andre henvendelser til styret kan legges i ”vaktmesterpostkassen” ved inngangen til søppelrommet.

Styret