Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 10 nov 2012

Beboerinfo Okt. 2012

Ullern Park, 11.10.12

BEBOERINFO Okt - 2012

BRANNVARSLINGSANLEGGET – PÅMINNELSE

Brannalarmen ble utløst søndag 6.10.12 grunnet opptenning i en peis med den følge at leiligheten ble fylt med røyk. Dessverre så ble røykvarsler/detektor forsøkt demontert og det har oppstått en feil i anlegget. Brannalarmen ble også utløst tirsdag 08.10.12. Det er uklart om det har noen sammenheng med feilen.

Service for utbedring er bestilt og vil bli utført så snart det lar seg gjøre.

Styret vil minne om følgende:

Brannvarslingsanlegget i Ullern Park borettslag er et sentralanlegg hvor alle leiligheter er tilknyttet. Branntavlen som betjenes når brannalarmen utløses, står i C-blokka – Ullernchausséen 116 A.

Alle beboerne er ansvarlige for å sette seg inn i rutinene for å kunne betjene alarmsentralen da denne ikke er tilknyttet annen alarmsentral eller vaktmestertjeneste. Brosjyren som viser hvordan rutinen er når brannalarmen utløses, er plassert i skapet og må ikke fjernes.

Når brannalarmen utløses, må den som først kommer til branntavlen stoppe alarmen for så å sjekke ut hvilken leilighet det er feilmelding på. Leiligheten som fremkommer i displayet må oppsøkes for å sjekke ut om det er brann eller om det er røyk/stekeos/damp som er årsaken til at alarmen er blitt utløst. Dersom man er klar over at man har forårsaket utløsing av alarmen, bør man straks gå til C-blokka.

Eier/beboer må ikke demontere røykvarsler, da dette medfører feil på hele anlegget. Eventuelle omkostninger i forbindelse med sistnevnte feilsituasjoner, vil bli belastet den enkelte andelseier/beboer.

Styret