Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 17 mar 2013

Informasjonsskriv 12.03.13

Ny brannalarmsentral er byttet og vedlagt følger veiledning for betjening av sentralen.

Alle beboere oppfordres til å sette seg inn i veiledning for betjening av anlegget når brannalarmen utløses.

Styret