Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 17 mar 2013

Informasjonsskriv - desember 2012

Juletrær

Juletrær kan i januar leveres til kommunens oppsamlingssted på nærmere angitte frister. Se liste nedenfor og på baksiden av dette skriv.

For nærmere informasjon kan man gå inn på nettsidene til Oslo kommune http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/innsamling_av_juletrar/, eventuelt kontakte Renovasjonsetaten på telefonnummer 02 180, eller på postmottak@ren.oslo.kommune.no. Juletrær skal ikke gjenlegges på UPBs område.

Utkjørsel

Styret har vært i møte med en representant for Lilleaker Eiendomsutvikling som jobber med å ferdigstille felles utkjørsel med Sameiet Ullernch. nr. 120 mot Ullernchausséen. Vi venter på tilbakemelding om fremdriftsplan.

Get

Get har sendt ut informasjonsskriv om økning i prisen per 01.01.2013 på kr 20 per måned per husstand.

Prisendringen inkluderer økte kostnader for TV2 og introduksjon av nye kanaler i grunntilbudet;

Tv2 Sport, Canal9 og TVNorge-kanalen VOX.

I løpet av første halvår 2013 vil Get lansere et nytt digitalt grunntilbud som gir den enkelte beboer større fleksibilitet til å kunne velge kanaler. Beboerne vil individuelt kunne velge og bytte ut kanaler fra det nye digitale grunntilbudet. Mer informasjon kommer i løpet av vinteren.

Større valgfrihet er inkludert i prisen.

Husleien

Det blir ingen økning i husleien fra januar 2013.