Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 18 jan 2016

Informasjonsskriv desember 2015

INFORMASJONSSKRIV desember 2015

TIL BEBOERNE I ULLERN PARK BORETTSLAG

Husleien

Det blir ingen økning i husleien fra januar 2016.

Brannvarslingsrutine

Når brannalarmen utløses, må alle forlate sin leilighet. Den som kommer først til brannvarslingssentralen som er plassert i oppgangen i Ullernchausseen 116 A, må følge veilederen som henger på tavlen ved siden av. Kopi av veilederen følger også vedlagt dette skriv. Alle må sørge for å lese rutinen.

Veldig ofte er det såkalt falsk alarm som skyldes damp eller os fra komfyr. Ved en reell brann må brannvesenet varsles på ordinær måte.

Juletrær

Juletrær kan i januar leveres til kommunens oppsamlingssted på nærmere angitte frister. Sjekk i gratisavisene for tidspunkt. Lilleakerveien x Ørakerveien v/Lilleaker skole er et av oppsamlingsstedene.

For nærmere informasjon kan man gå inn på nettsidene til Oslo kommune http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/innsamling_av_juletrar/, eventuelt kontakte Renovasjonsetaten på telefonnummer 02 180, eller på postmottak@ren.oslo.kommune.no.

OBS! Juletrær skal ikke plasseres ut på UPBs område.

Julepapir

Farget julepapir må kastes sammen med restavfall og ikke i papircontainerne.

Styret ønsker alle en fredelig jul.