Endret: 2 okt 2016     Opprettet: 10 nov 2012

Informasjonsskriv november 2012

INFORMASJONSSKRIV

TIL BEBOERNE I ULLERN PARK BORETTSLAG

Generelt:

Styret minner om at fellesrommene (oppganger og garasje) ikke skal brukes til oppbevaring av brennbart materiale, pappesker, møbler og lignende. Borettslaget har IKKE vaktmestertjeneste, noe som gjør at den enkelte selv må ta mer ansvar for fellesskapet.

Vi vil også benytte anledning til å minne om at ytterdørene til bodrommene alltid skal være låst og at den enkelte beboer/andelseier selv må bytte lyspærer inne i bodene.

Pga av innbrudd/tyveri fra biler i garasjeanlegget ved flere anledninger, må ikke portåpner oppbevares i bilene.

Dersom det av en eller annen grunn er aktuelt å bestille ny portåpner fra Norport, må dere selv

sørge for å få den aktivert.

Ullern park borettslag, 2. november 2012.

Styret