17 okt 2016

Informasjonsskriv oktober 2016

TIL BEBOERNE I ULLERN PARK BORETTSLAG

Det er innkjøpt stativ for plassering av sykler på en garasjeplass nærmest garasjeporten.
Styret anbefaler at sykkelen låses fast til stativet.
 
Påminnelser:

  • Styret vil minne om andelseiers vedlikeholdsplikt pkt. 5 i våre vedtekter. Det anbefales å rense sluk på badet minimum 2 ganger per år. Det har nylig vært en hendelse der avløpsrøret gikk tett i kjøkkenet pga av oppsamlet fett gjennom mange år. For å unngå at det tetter seg i avløpet, kan det være forbyggende å helle salmiakk i vasken og lar det virke en stund før man heller på kokende vann.
  • Kjøkkenventilator/avtrekk bad: Leverandør anbefaler hver andelseier å rense vifteskovler i kjøkkenskap. Veiledning finnes ventilasjonsboken i kjøkkenskapet. De som eventuelt trenger hjelp, kan kontakte Roger Næss, tlf. 911 67 780 eller via epostadresse rognaes2@online.no.
  • Vi minner også om at oppgangene ikke skal benyttes til oppbevaring av diverse eiendeler. 
  • Vi minner om nettsiden til borettslaget, www.ullernpark.no. Her finnes nyttig informasjon om borettslaget. Fra 18.10. er denne oppdatert til ny og forbedret versjon, som er mer oversiktlig enn den gamle. Siden oppdateres jevnlig med informasjon som kan være nyttig for beboerne.


Det er i den senere tid observert hundebæsj på borettslagets eiendom
Styret vil derfor minne om 

§ 6 Dyrehold – fra Husordensreglene

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person
eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

Kommer det inn skriftlige berettigete klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

Styret