31 jan 2018

Installasjon av ladeanlegg i garasjen

Infrastruktur for lading av elbil skal installeres i garasjen i februar. Les saken for mer informasjon.

Som det ble vedtatt på årsmøtet i mai 2017, skal det installeres mulighet for lading av ladbare kjøretøy i garasjen. I tiden fremover vil det bli installert grunnleggende infrastruktur for lading på plassene 2-27, slik at disse plassene i fremtiden kan få installert ladestasjon fortløpende når dette bestilles av andelseiere.

Det er kun disse plassene som får installert infrastruktur for lading. Det vil si at de som ønsker ladeplass vil få dette på en av disse plassene, og at de som ikke har behov for ladeplass må skifte plass til en uten lademulighet. Styret vil fordele p-plasser i forbindelse med bestilling av ladestasjoner. Fordelingen vil bli gjort med tanke på at alle skal ha en best mulig parkeringssituasjon. Det kan derfor bli tilfeller hvor flere må bytte p-plasser, som følge av at en andelseier har bestilt ladestasjon.

Fremdrift

For å installere anlegget er elektrikeren avhengig av å ha gode arbeidsforhold. Det blir derfor behov for at enkelte av beboerne flytter sine biler noen dager. I tillegg vil strømmen i borettslaget bli koblet ut noen timer. Fremdriften blir som følger:

Tirsdag 6/2, onsdag 7/2 og torsdag 8/2 – plass 1-20

Biler må være fjernet mellom kl. 8-16 da det skal monteres ny kabelbru i taket. Sykler i sykkelstativet må også fjernes.

Mandag 12/2 og tirsdag 13/2 – plass 21-27

Biler må være fjernet mellom kl. 8-16 for montering av ny kabelbru.

Onsdag 28/2 kl. 9-12

Strømmen kobles ut i hele borettslaget for montering av ny hovedsikring til ladeanlegget.

I forbindelse med at biler må flyttes minner vi om at gjesteparkeringen ikke kan benyttes av beboere. Borettslaget tar ikke noe ansvar hvis det skulle oppstå skader på gjenstander/biler som ikke bil fjernet.

Bestilling av ladestasjon

Montering av ladestasjoner gjøres etter at den grunnleggende infrastrukturen er montert. Andelseiere som ønsker å bestille ladestasjon finner utfyllende informasjon her. Etter at infrastrukturen er installert kan andelseierne bestille ladestasjon når de ønsker. Bestillinger mottatt innen 28/2 vil bli montert samlet etter at infrastrukturen er installert.

Kostnader for å bestille/ha ladestasjon blir som følger:

  • Kr. 10 000,- i engangsinnskudd som betales ved bestilling.
  • Kr. 240,- i måneden i ekstra garasjeleie. Dette dekker nedbetaling av anlegget, og kostnader til drift og vedlikehold.
  • Kostnader for forbrukt strøm.