Plan estetikk, fellesområde og landskap

Plan estetikk, fellesområde og landskap – Ullern Park borettslag.

Vedlegg til protokoll fra regnskapsår 2009

B) Forslag fra styret om vedtak av ”Plan estetikk, fellesområde og landskap”,

Beplantning.

Vedtak : Vedtatt

Fasade.

Vedtak : Vedtatt

Solskjerming.

Vedtak : Vedtatt med 10 stemmer.

Terrasse

Vedtak : Vedtatt

Tomt

Vedtak : Vedtatt

Her følger utfyllende forklaringer til forslagene til vedtak fra innkallingen.

Beplantning:

Hekk: Kun rosespirea og buespirea er godkjent som beplantning ved terrasser som er plassert over garasjeanlegget. Andelseier disponerer inntil fire meter ut fra husvegg.

Thujahekk er godkjent der hvor det ikke er garasje under Dette gjelder leiligheter i E-blokka og ellers på utsiden, det vil si området utenfor parkområdet.

Vedtak: Andelseier kan plante i henhold til ovenstående, uten styrets godkjenning.

Busker, blomster og annen beplantning: Det er planer om å beplante skråningen sør for Eblokka, fortrinnsvis vintergrønt.

Planter og blomster av ulike slag er ellers godkjent i krukker innenfor andelseiers område.

Planter og blomster må ikke plasseres hengende utenfor rekkverket på balkonger over bakkeplan. Busker, blomster og annen type beplantning i tilknytning til terrasse/leiligheter på bakkeplan, krever styrets godkjenning.

Det er godkjent beplantning av bærtre og lignende på utsiden av leilighet C1, ut mot veien.

Vedtak: All beplantning på fellesarealet krever styrets godkjenning. Planter og blomster på balkong over bakkeplan, må plasseres på innsiden av rekkverket. Annen beplantning i bakken utenfor leiligheter på bakkeplan, krever styrets godkjenning.

Fasade:

Parabol: Parabolantenne og andre typer utvendige antenner, kan ikke monteres uten

generalforsamlingens godkjenning.

Vedtak: Oppsett av parabol og andre utvendige antenner krever godkjenning i

Generalforsamlingen .

Varmepumper/utvendig kjøleanlegg: To eksisterende varmepumper plassert på tak har vært montert allerede ved innflytting i 2005. De respektive andelseierne er ansvarlig dersom skade på bygning oppstår. Søknader utover disse har vært avslått, jfr generalforsamlingens vedtak fra 2008.

Vedtak: Montering av varmepumper/utvendige kjøleanlegg krever godkjenning i

Generalforsamlingen.

Utelamper: Borettslaget har kun en type godkjent utelampe.

Vedtak: Andelseier kan montere en liggende utelampe på vegg på hver terrasse av typen ”Outsider Solar Light, Trio Grafitt”, i henhold til original spesifikasjon ved SEKO Elektro AS, uten styrets godkjenning.

Solskjerming:

Vindusmarkiser: Markiser er godkjent i grå farge i henhold til godkjent fargekode. Markiser med bærearm må ikke monteres i første etasje.

Vedtak: Andelseier på bakkeplan kan montere vindusmarkiser, uten bærearm og med dukfarge grå 79, uten styrets godkjenning. Andelseiere i etasjene høyere enn bakkeplan kan montere vindusmarkiser med bærearm og med dukfarge grå 79, uten styrets godkjenning.

Utvendig persienne/sjalusi på vinduer: Utvendig persienne er godkjent montert på

soveromsvinduer i leiligheter på bakkeplan. Begrunnelse er at markiser med bærearm ikke bør monteres på bakkeplan av risiko for personskade, særlig for lekende barn.

Vedtak: Andelseier på bakkeplan kan montere utvendige persienner på soveromsvinduer i lys grå farge, uten styrets godkjenning.

Terrassemarkiser: Dette er godkjent i samme gråfarge som vindusmarkiser.

Vedtak: Andelseier kan montere terrassemarkiser over terrasse med dukfarge grå 79, uten styrets godkjenning.

Parasoll: Transportable parasoller kan benyttes.

Vedtak: Andelseier kan benytte transportable parasoller, uten styrets godkjenning.

Terrasse:

Levegg: Det er godkjent to levegger av ulik type. Disse står inn mot forskjellige bygg og med god avstand. Betingelsene for godkjenning er at disse males/beises i samme farge som treverket på blokkene, ref. vedtektsendring fra generalforsamlingen i 2009 som sier at alt treverk skal males i samme farge som treverket på blokkene.

Vedtak: Montering av levegg krever styrets godkjenning.

Belegningssten: I første etasje kan terrasseplattingen være fire meter ut fra husvegg. Det godkjennes samme type belegningsstein som den opprinnelige. Plassering av annen type stein ved terrasser tillates ikke.

Vedtak: Andelseier på bakkeplan kan legge grå rektangulær belegningssten (135x205 mm), i full original terrassebredde og inntil fire meter ut fra husvegg, uten styrets godkjenning.

Fliser på balkong: Det har vært godkjent fliselegging etter søknad. Betingelsene er

forskriftsmessig utførelse.

Vedtak: Andelseier kan legge grå fliser på balkong, uten styrets godkjenning.

Tomt:

Støyskjerm: Det har kommet forslag om å beise denne i samme farge som treverket på blokkene.

Vedtak: Endring i støyskjermens utseende krever godkjenning i Generalforsamlingen